EkumenickýLukáš1,32

Lukáš 1:32

Evanjelium podľa Lukáša

On sa bude volať synom Naj­vyššieho a Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida.


Verš v kontexte

31 Hľa, počneš, porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. 32 On sa bude volať synom Naj­vyššieho a Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida. 33 Bude kraľovať nad Jákobovým domom naveky a jeho kráľov­stvu nebude kon­ca.

späť na Lukáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

32 Ten bude veľký a bude sa volať Synom Naj­vyššieho. A Pán Bôh mu dá trón Dávida, jeho ot­ca,

Evanjelický

32 Bude veľký, Synom Naj­vyššieho sa bude volať a Pán Boh Mu dá trón Jeho otca Dávida.

Ekumenický

32 On sa bude volať synom Naj­vyššieho a Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida.

Bible21

32 Bude ve­liký, bude na­zýván Synem Nej­vyššího a Hos­po­din, náš Bůh, mu dá trůn jeho otce Davi­da.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček