EkumenickýLukáš1,28

Lukáš 1:28

Evanjelium podľa Lukáša

Keď vošiel k nej, po­vedal: Raduj sa, milos­ti pl­ná, Pán s tebou.


Verš v kontexte

27 k panne za­snúbenej mužovi menom Jozef, z domu Dávidov­ho. Meno pan­ny bolo Mária. 28 Keď vošiel k nej, po­vedal: Raduj sa, milos­ti pl­ná, Pán s tebou. 29 Ona sa za­razila nad jeho rečou a roz­mýšľala, čo ten­to po­zdrav znamená.

späť na Lukáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

28 A keď vošiel ku nej an­jel, po­vedal: Raduj sa, ob­darená milosťou! Pán s tebou, ty požeh­naná medzi ženami!

Evanjelický

28 Keď an­jel vošiel k nej, po­vedal: Buď po­zdravená, milosťou ob­darená, Pán s tebou! [Blaho­slavená medzi ženami!]

Ekumenický

28 Keď vošiel k nej, po­vedal: Raduj sa, milos­ti pl­ná, Pán s tebou.

Bible21

28 Když k ní přišel, ře­kl: „Z­dravím tě, mi­lostí ob­dařená, Hos­po­din s tebou!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček