EkumenickýLukáš1,23

Lukáš 1:23

Evanjelium podľa Lukáša

Len čo sa skončili dni jeho kňaz­skej služby, od­išiel domov.


Verš v kontexte

22 Keď však vy­šiel, nebol už schop­ný k nim pre­hovoriť. A tak spoz­nali, že mal v chráme videnie; dával im len znamenia a zo­stal ne­mý. 23 Len čo sa skončili dni jeho kňaz­skej služby, od­išiel domov. 24 Po tých­to dňoch jeho manžel­ka Alžbeta počala. A skrývala to päť mesiacov. Hovorila:

späť na Lukáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

23 A stalo sa, keď sa vy­pl­nily dni jeho boho­služby, že od­išiel do svoj­ho domu.

Evanjelický

23 Keď vy­pl­nil dni svojej kňaz­skej služby, šiel domov.

Ekumenický

23 Len čo sa skončili dni jeho kňaz­skej služby, od­išiel domov.

Bible21

23 Po uplynutí své tý­denní služ­by se pak vrá­til do­mů.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček