EkumenickýLukáš1,2

Lukáš 1:2

Evanjelium podľa Lukáša

ako nám to podali tí, čo boli od začiat­ku očitými sved­kami a služob­ník­mi slova,


Verš v kontexte

1 Hoci sa už viacerí po­kúšali vy­rozp­rávať rad-radom udalos­ti, ktoré sa u nás stali, 2 ako nám to podali tí, čo boli od začiat­ku očitými sved­kami a služob­ník­mi slova, 3 pred­sa som aj ja uznal za dob­ré dô­klad­ne a sú­stav­ne pre­bádať všet­ko od začiat­ku a na­písať ti, vznešený Te­ofil,

späť na Lukáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 ako nám to podali tí, ktorí boli od pr­vopočiat­ku očitými sved­kami a služob­ník­mi slova,

Evanjelický

2 ako nám ich podali tí, čo od počiat­ku boli očitými sved­kami a stali sa služob­ník­mi slova -

Ekumenický

2 ako nám to podali tí, čo boli od začiat­ku očitými sved­kami a služob­ník­mi slova,

Bible21

2 tak jak nám je předa­li ti, kdo byli od počátku oči­tý­mi svědky a služebníky Slova.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček