EkumenickýLukáš1,17

Lukáš 1:17

Evanjelium podľa Lukáša

On sám pôj­de pred ním v Eliášovom duchu a v jeho sile, aby ob­rátil srd­cia ot­cov k deťom a ne­pos­lušných k múdrosti spravod­livých, a pri­pravil tak Pánovi do­konalý ľud.


Verš v kontexte

16 Mnohých z izraelských synov ob­ráti k Pánovi, ich Bohu. 17 On sám pôj­de pred ním v Eliášovom duchu a v jeho sile, aby ob­rátil srd­cia ot­cov k deťom a ne­pos­lušných k múdrosti spravod­livých, a pri­pravil tak Pánovi do­konalý ľud. 18 Za­chariáš po­vedal an­jelovi: Podľa čoho to po­znám? Veď ja som starec a moja manžel­ka je v pokročilom veku.

späť na Lukáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

17 A on sám pojde pred ním v duchu a v moci Eliášovej ob­rátiť srd­cia ot­cov na deti a ne­pos­lušných k roz­um­nos­ti spraved­livých, aby pri­hotovil Pánovi pri­pravený ľud.

Evanjelický

17 on sám pôj­de vo­pred pred Ním v duchu a moci Eliášovej, aby srd­cia ot­cov ob­rátil k synom, ne­pos­lušných k roz­um­nos­ti spravod­livých, a tak ľud hotový pri­pravil Pánovi.

Ekumenický

17 On sám pôj­de pred ním v Eliášovom duchu a v jeho sile, aby ob­rátil srd­cia ot­cov k deťom a ne­pos­lušných k múdrosti spravod­livých, a pri­pravil tak Pánovi do­konalý ľud.

Bible21

17 Před jeho tváří půjde v du­chu a moci Eliášově, aby ob­rá­til srd­ce ot­ců k synům a ne­po­volné k moud­rosti sprave­dlivých, aby při­chys­tal Pánu připra­vený lid.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček