EkumenickýLukáš1,12

Lukáš 1:12

Evanjelium podľa Lukáša

Pri po­hľade naň sa Za­chariáš preľakol a zmoc­nila sa ho hrôza.


Verš v kontexte

11 Za­chariášovi sa zjavil Pánov an­jel, ktorý stál po pravej strane kadid­lového ol­tára. 12 Pri po­hľade naň sa Za­chariáš preľakol a zmoc­nila sa ho hrôza. 13 Ale an­jel mu po­vedal: Neboj sa, Za­chariáš, tvoja pros­ba bola vy­počutá. Tvoja manžel­ka Alžbeta ti porodí syna a dáš mu meno Ján.

späť na Lukáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 A keď ho uvidel Za­chariáš zľakol sa, a bázeň pri­pad­la na neho.

Evanjelický

12 Ako ho Za­chariáš uzrel, preľakol sa a zmoc­nila sa ho bázeň.

Ekumenický

12 Pri po­hľade naň sa Za­chariáš preľakol a zmoc­nila sa ho hrôza.

Bible21

12 Když ho Za­cha­ri­áš spatřil, byl ohro­men a pře­možen stra­chem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček