EkumenickýLukáš1,1

Lukáš 1:1

Evanjelium podľa Lukáša

Hoci sa už viacerí po­kúšali vy­rozp­rávať rad-radom udalos­ti, ktoré sa u nás stali,


Verš v kontexte

1 Hoci sa už viacerí po­kúšali vy­rozp­rávať rad-radom udalos­ti, ktoré sa u nás stali, 2 ako nám to podali tí, čo boli od začiat­ku očitými sved­kami a služob­ník­mi slova, 3 pred­sa som aj ja uznal za dob­ré dô­klad­ne a sú­stav­ne pre­bádať všet­ko od začiat­ku a na­písať ti, vznešený Te­ofil,

späť na Lukáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Keďže sa mnohí podujali po poriad­ku so­staviť rozp­ravu o veciach, ktoré sa udialy u nás,

Evanjelický

1 Keďže sa mnohí po­kúsili rad-radom vy­rozp­rávať udalos­ti, ktoré sa u nás stali,

Ekumenický

1 Hoci sa už viacerí po­kúšali vy­rozp­rávať rad-radom udalos­ti, ktoré sa u nás stali,

Bible21

1 Už mno­zí se poku­si­li sepsat vy­právění o věcech, které se mezi ná­mi udály,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček