Ekumenický3. Mojžišova3,17

3. Mojžišova 3:17

Leviticus

To bude večným ustanovením pre všet­ky vaše po­kolenia vo všet­kých vašich osadách. Ne­smiete jesť nijaký tuk ani nijakú krv.


Verš v kontexte

15 ďalej obi­dve ob­ličky aj s tukom, ktorý je na nich i na slabinách, lalok z pečene, ktorý od­delí od ob­ličiek. 16 Kňaz to spáli na ol­tári. To bude po­krm ohňovej obety príjem­nej vône. Všetok tuk pat­rí Hos­podinovi. 17 To bude večným ustanovením pre všet­ky vaše po­kolenia vo všet­kých vašich osadách. Ne­smiete jesť nijaký tuk ani nijakú krv.

späť na 3. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

17 To bude večným ustanovením po vašich po­koleniach vo všet­kých vašich byd­lis­kách. Nijakého tuku a nijakej krvi nebudete jesť.

Evanjelický

17 To je večné ustanovenie pre všet­ky vaše po­kolenia vo všet­kých vašich byd­lis­kách. Ne­smiete jesť nijaký tuk a nijakú krv.

Ekumenický

17 To bude večným ustanovením pre všet­ky vaše po­kolenia vo všet­kých vašich osadách. Ne­smiete jesť nijaký tuk ani nijakú krv.

Bible21

17 Toto je věčné us­tano­vení pro všech­na vaše poko­lení, ve všech vašich příbyt­cích: Ne­smí­te jíst žádný tuk a žádnou krev.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček