Ekumenický3. Mojžišova26,6

3. Mojžišova 26:6

Leviticus

Krajine darujem po­koj. Keď budete od­počívať, ni­kto vás ne­vys­traší. Škod­livú zver vy­ženiem z krajiny a meč cez ňu ne­prej­de.


Verš v kontexte

5 Mlat­ba sa u vás predĺži do vinob­rania a oberačka hroz­na po­tr­vá do sej­by. Chleba sa najete do­sýta a vo svojej krajine budete bývať bez­pečne. 6 Krajine darujem po­koj. Keď budete od­počívať, ni­kto vás ne­vys­traší. Škod­livú zver vy­ženiem z krajiny a meč cez ňu ne­prej­de. 7 Budete prena­sledovať svojich ne­priateľov tak, že podľah­nú vášmu meču.

späť na 3. Mojžišova, 26

Príbuzné preklady Roháček

6 A dám po­koj v zemi, a budete ležať, a nebude toho, kto by pre­strašil. A vy­plienim zlú zver zo zeme, a meč ne­prej­de vašou zemou.

Evanjelický

6 V krajine spôsobím po­koj, a keď si ľah­nete, nik vás ne­vyruší. Od­stránim škod­livú zver a meč ne­prej­de vašou krajinou.

Ekumenický

6 Krajine darujem po­koj. Keď budete od­počívať, ni­kto vás ne­vys­traší. Škod­livú zver vy­ženiem z krajiny a meč cez ňu ne­prej­de.

Bible21

6 Způsobím v zemi pokoj, takže bu­dete spát a nikdo vás ne­vy­děsí; od­straním ze země zlou zvěř a vaší zemí ne­pro­jde meč.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček