Ekumenický3. Mojžišova26,5

3. Mojžišova 26:5

Leviticus

Mlat­ba sa u vás predĺži do vinob­rania a oberačka hroz­na po­tr­vá do sej­by. Chleba sa najete do­sýta a vo svojej krajine budete bývať bez­pečne.


Verš v kontexte

4 v príhodnom čase vám zošlem dážď, zem vy­dá svoju úrodu a stromy na poli prinesú svoje ovocie. 5 Mlat­ba sa u vás predĺži do vinob­rania a oberačka hroz­na po­tr­vá do sej­by. Chleba sa najete do­sýta a vo svojej krajine budete bývať bez­pečne. 6 Krajine darujem po­koj. Keď budete od­počívať, ni­kto vás ne­vys­traší. Škod­livú zver vy­ženiem z krajiny a meč cez ňu ne­prej­de.

späť na 3. Mojžišova, 26

Príbuzné preklady Roháček

5 takže vám mlat­ba bude tr­vať do oberačky, a oberačka bude tr­vať do sej­by, a najete sa svoj­ho chleba do sýtos­ti a budete bývať bez­peční vo svojej zemi.

Evanjelický

5 mlat­ba bude tr­vať až do oberačky a oberačka bude tr­vať po sej­bu; najete sa chleba do sýtos­ti a bez­pečne budete bývať vo svojej krajine.

Ekumenický

5 Mlat­ba sa u vás predĺži do vinob­rania a oberačka hroz­na po­tr­vá do sej­by. Chleba sa najete do­sýta a vo svojej krajine budete bývať bez­pečne.

Bible21

5 Vaše mlácení po­trvá až do vi­no­braní a vi­no­braní až do setí. Svůj chléb bu­dete jíst do sytosti a bu­dete ve své zemi byd­let v bez­pečí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček