Ekumenický3. Mojžišova26,3

3. Mojžišova 26:3

Leviticus

Ak sa budete správať podľa mojich ustanovení a za­chovávať moje príkazy a ak ich budete aj pl­niť,


Verš v kontexte

2 Za­chovávaj­te moje sobot­né dni od­počin­ku a maj­te v úcte moju svätyňu. Ja som Hos­podin. 3 Ak sa budete správať podľa mojich ustanovení a za­chovávať moje príkazy a ak ich budete aj pl­niť, 4 v príhodnom čase vám zošlem dážď, zem vy­dá svoju úrodu a stromy na poli prinesú svoje ovocie.

späť na 3. Mojžišova, 26

Príbuzné preklady Roháček

3 Ak budete chodiť v mojich ustanoveniach a budete os­tríhať moje pri­kázania a budete ich činiť,

Evanjelický

3 Ak budete chodiť podľa mojich ustanovení a budete za­chovávať moje príkazy a pl­niť ich,

Ekumenický

3 Ak sa budete správať podľa mojich ustanovení a za­chovávať moje príkazy a ak ich budete aj pl­niť,

Bible21

3 Jest­liže bu­dete následovat má pravi­dla a za­chovávat má přikázání a plnit je,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček