Ekumenický3. Mojžišova26,2

3. Mojžišova 26:2

Leviticus

Za­chovávaj­te moje sobot­né dni od­počin­ku a maj­te v úcte moju svätyňu. Ja som Hos­podin.


Verš v kontexte

1 Vo svojej krajine si nerob­te bôžikov ani vy­rezávanú podobu, ne­stavaj­te po­svät­ný stĺp, ne­stavaj­te ani tesaný kameň, aby ste sa pred nimi klaňali, lebo ja, Hos­podin, som váš Boh. 2 Za­chovávaj­te moje sobot­né dni od­počin­ku a maj­te v úcte moju svätyňu. Ja som Hos­podin. 3 Ak sa budete správať podľa mojich ustanovení a za­chovávať moje príkazy a ak ich budete aj pl­niť,

späť na 3. Mojžišova, 26

Príbuzné preklady Roháček

2 Moje soboty budete os­tríhať a budete sa báť mojej svätyne. Ja som Hospodin!

Evanjelický

2 Za­chovávaj­te moje dni sviatočného od­počin­ku , maj­te v hl­bokej úc­te moju svätyňu. Ja som Hos­podin.

Ekumenický

2 Za­chovávaj­te moje sobot­né dni od­počin­ku a maj­te v úcte moju svätyňu. Ja som Hos­podin.

Bible21

2 Za­chovávej­te mé so­bo­ty a mou sva­ty­ni měj­te v úctě. Já jsem Hos­po­din.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček