Ekumenický3. Mojžišova26,13

3. Mojžišova 26:13

Leviticus

Ja som Hos­podin, váš Boh, ktorý som vás vy­viedol z Egypta, aby ste im už neboli ot­rok­mi. Od­vtedy, čo som polámal vaše ťažké jar­mo, môžete chodiť vzpriamene.


Verš v kontexte

12 Budem chodiť medzi vami, budem vaším Bohom a vy budete mojím ľudom. 13 Ja som Hos­podin, váš Boh, ktorý som vás vy­viedol z Egypta, aby ste im už neboli ot­rok­mi. Od­vtedy, čo som polámal vaše ťažké jar­mo, môžete chodiť vzpriamene. 14 Ak ma nebudete po­slúchať a nebudete pl­niť všet­ky tieto príkazy,

späť na 3. Mojžišova, 26

Príbuzné preklady Roháček

13 Ja som Hospodin, váš Bôh, ktorý som vás vy­viedol z Egypt­skej zeme, aby ste im neboli sluhami, a polámal som ih­lice vášho jar­ma a dal som vám, aby ste chodili priami.

Evanjelický

13 Ja som Hos­podin, váš Boh, ktorý som vás vy­viedol z krajiny Egypťanov, aby ste im neboli ot­rok­mi; polámal som ih­lice vášho jar­ma a dal som vám chodiť so vztýčenou hlavou.

Ekumenický

13 Ja som Hos­podin, váš Boh, ktorý som vás vy­viedol z Egypta, aby ste im už neboli ot­rok­mi. Od­vtedy, čo som polámal vaše ťažké jar­mo, môžete chodiť vzpriamene.

Bible21

13 Já jsem Hos­po­din, váš Bůh, který vás vy­ve­dl z Egyp­ta, abys­te už ne­by­li je­jich ot­roky. Roz­lá­mal jsem vaše jho, abys­te moh­li cho­dit vzpří­meně.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček