Ekumenický3. Mojžišova26,1

3. Mojžišova 26:1

Leviticus

Vo svojej krajine si nerob­te bôžikov ani vy­rezávanú podobu, ne­stavaj­te po­svät­ný stĺp, ne­stavaj­te ani tesaný kameň, aby ste sa pred nimi klaňali, lebo ja, Hos­podin, som váš Boh.


Verš v kontexte

1 Vo svojej krajine si nerob­te bôžikov ani vy­rezávanú podobu, ne­stavaj­te po­svät­ný stĺp, ne­stavaj­te ani tesaný kameň, aby ste sa pred nimi klaňali, lebo ja, Hos­podin, som váš Boh. 2 Za­chovávaj­te moje sobot­né dni od­počin­ku a maj­te v úcte moju svätyňu. Ja som Hos­podin. 3 Ak sa budete správať podľa mojich ustanovení a za­chovávať moje príkazy a ak ich budete aj pl­niť,

späť na 3. Mojžišova, 26

Príbuzné preklady Roháček

1 Ne­spravíte si modiel ani nijakého rytého ob­razu ani si ne­po­stavíte nijakého stĺpu mod­lár­skeho ani nedáte nijakého kameňa s vy­ob­razeniami nik­de vo svojej zemi, aby ste sa pred ním klaňali, lebo ja som Hospodin, váš Bôh.

Evanjelický

1 Nerob­te si bôžikov, ani vy­rezávané mod­ly, ani po­svät­né stĺpy si ne­stavaj­te, ani kamen­né sochy nedovoľte vo svojej krajine, aby ste sa pred nimi klaňali, lebo ja, Hos­podin, som váš Boh.

Ekumenický

1 Vo svojej krajine si nerob­te bôžikov ani vy­rezávanú podobu, ne­stavaj­te po­svät­ný stĺp, ne­stavaj­te ani tesaný kameň, aby ste sa pred nimi klaňali, lebo ja, Hos­podin, som váš Boh.

Bible21

1 „Ne­vy­tvářej­te si žádné bůžky. Ne­vztyčuj­te si modlu ani po­svátný sloup, ne­stav­te ve své zemi ani tva­rovaný ká­men, abys­te se mu klaně­li. Vž­dyť já jsem Hos­po­din, váš Bůh!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček