Ekumenický3. Mojžišova25,9

3. Mojžišova 25:9

Leviticus

Po­tom desiaty deň sied­meho mesiaca daj trúbiť na zvučnom rohu; v Deň zmierenia daj trúbiť na rohu v celej krajine.


Verš v kontexte

8 Od­počítaj sedem rokov od­počin­ku, sedemk­rát sedem rokov, a vy­j­de ti ob­dobie sied­mich ročných týždňov, teda štyrid­saťdeväť rokov. 9 Po­tom desiaty deň sied­meho mesiaca daj trúbiť na zvučnom rohu; v Deň zmierenia daj trúbiť na rohu v celej krajine. 10 Tak po­svätíte päťdesiaty rok a vy­hlásite v krajine slobodu pre všet­kých jej obyvateľov. Bude to pre vás jubilej­ný rok, keď sa každý vráti k vlastníctvu a každý sa vráti k svojmu rodu.

späť na 3. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

9 A sied­meho mesiaca, desiateho dňa toho mesiaca dáš všade trúbiť na trúbu radost­ného po­krikovania. Na deň po­krytia h­riechov dáte trúbiť na trúbu po celej svojej zemi.

Evanjelický

9 Po­tom v sied­mom mesiaci desiateho dňa toho mesiaca daj trúbiť na zvučnom rohu; v deň zmierenia daj trúbiť na rohu po celej svojej krajine;

Ekumenický

9 Po­tom desiaty deň sied­meho mesiaca daj trúbiť na zvučnom rohu; v Deň zmierenia daj trúbiť na rohu v celej krajine.

Bible21

9 Desátého dne sedmého měsíce pak zatrub na be­raní roh. V Den smíření ať ce­lou vaší zemí zní trou­bení na roh.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček