Ekumenický3. Mojžišova25,8

3. Mojžišova 25:8

Leviticus

Od­počítaj sedem rokov od­počin­ku, sedemk­rát sedem rokov, a vy­j­de ti ob­dobie sied­mich ročných týždňov, teda štyrid­saťdeväť rokov.


Verš v kontexte

7 Aj tvoj dobytok a zvieratá, čo sú v tvojej krajine, budú mať všet­ku jej úrodu za po­krm. 8 Od­počítaj sedem rokov od­počin­ku, sedemk­rát sedem rokov, a vy­j­de ti ob­dobie sied­mich ročných týždňov, teda štyrid­saťdeväť rokov. 9 Po­tom desiaty deň sied­meho mesiaca daj trúbiť na zvučnom rohu; v Deň zmierenia daj trúbiť na rohu v celej krajine.

späť na 3. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

8 A na­počítaš si sedem sobôt rokov, sedemk­rát sedem rokov, aby ti bolo dní sied­mich sobôt rokov, štyrid­saťdeväť rokov.

Evanjelický

8 Od­počítaj sedem rokov sláv­nost­ného od­počin­ku, sedemk­rát sedem rokov, a čas sied­mich rokov sláv­nost­ného od­počin­ku ti vy­dá štyrid­saťdeväť rokov.

Ekumenický

8 Od­počítaj sedem rokov od­počin­ku, sedemk­rát sedem rokov, a vy­j­de ti ob­dobie sied­mich ročných týždňov, teda štyrid­saťdeväť rokov.

Bible21

8 Odpočítáš si též sedm so­botních let, sedmkrát sedm let, takže ti doba sed­mi so­botních let vy­jde na čtyřicet devět let.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček