Ekumenický3. Mojžišova25,7

3. Mojžišova 25:7

Leviticus

Aj tvoj dobytok a zvieratá, čo sú v tvojej krajine, budú mať všet­ku jej úrodu za po­krm.


Verš v kontexte

6 Vďaka od­počin­ku pôdy budeš mať po­krm ty, tvoj sluha, tvoja slúžka, tvoj po­moc­ný robot­ník i cudzinec, ktorý býva u teba. 7 Aj tvoj dobytok a zvieratá, čo sú v tvojej krajine, budú mať všet­ku jej úrodu za po­krm. 8 Od­počítaj sedem rokov od­počin­ku, sedemk­rát sedem rokov, a vy­j­de ti ob­dobie sied­mich ročných týždňov, teda štyrid­saťdeväť rokov.

späť na 3. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

7 tvoj­mu hovädu i zveri, ktorá je v tvojej zemi, bude celá jej úroda za po­krm.

Evanjelický

7 tvoj­mu dobyt­ku a zvieratám, ktoré sú v tvojej krajine; všet­ka jej úroda nech ti slúži za po­krm.

Ekumenický

7 Aj tvoj dobytok a zvieratá, čo sú v tvojej krajine, budú mať všet­ku jej úrodu za po­krm.

Bible21

7 Také tvůj do­by­tek a zvěř ve tvé zemi bu­dou jíst její úro­du.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček