Ekumenický3. Mojžišova25,6

3. Mojžišova 25:6

Leviticus

Vďaka od­počin­ku pôdy budeš mať po­krm ty, tvoj sluha, tvoja slúžka, tvoj po­moc­ný robot­ník i cudzinec, ktorý býva u teba.


Verš v kontexte

5 Nezožni, čo ti samo vy­rást­lo po žat­ve, ne­oberaj strap­ce svojej vinice, ktorú si ne­orezal, pôda bude rok od­počívať. 6 Vďaka od­počin­ku pôdy budeš mať po­krm ty, tvoj sluha, tvoja slúžka, tvoj po­moc­ný robot­ník i cudzinec, ktorý býva u teba. 7 Aj tvoj dobytok a zvieratá, čo sú v tvojej krajine, budú mať všet­ku jej úrodu za po­krm.

späť na 3. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

6 A úroda, k­torú vy­dá sobota zeme, bude vám za po­krm, tebe i tvoj­mu sluhovi i tvojej diev­ke, tvoj­mu nájom­níkovi i cudziemu tvojmu spolu­obyvateľovi dočasnému, ktorí po­hos­tínia u teba,

Evanjelický

6 Úroda sláv­nost­ného od­počin­ku krajiny bude vám slúžiť za po­krm: tebe, tvoj­mu sluhovi, tvojej služob­nici, tvoj­mu náden­níkovi a usad­líkovi, ktorí sa zdržujú u teba ako cudzin­ci,

Ekumenický

6 Vďaka od­počin­ku pôdy budeš mať po­krm ty, tvoj sluha, tvoja slúžka, tvoj po­moc­ný robot­ník i cudzinec, ktorý býva u teba.

Bible21

6 To, co země v odpočinku urodí, ovšem smí­te jíst – jak ty, tak tvůj ot­rok, tvá děvečka, tvůj ná­deník i tvůj host, kteří jsou s te­bou.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček