Ekumenický3. Mojžišova25,5

3. Mojžišova 25:5

Leviticus

Nezožni, čo ti samo vy­rást­lo po žat­ve, ne­oberaj strap­ce svojej vinice, ktorú si ne­orezal, pôda bude rok od­počívať.


Verš v kontexte

4 V siedmom roku nech krajina od­počíva, nech má od­počinok, Hos­podinov od­počinok. Ne­ob­sievaj svoje pole ani ne­orezávaj svoju vinicu. 5 Nezožni, čo ti samo vy­rást­lo po žat­ve, ne­oberaj strap­ce svojej vinice, ktorú si ne­orezal, pôda bude rok od­počívať. 6 Vďaka od­počin­ku pôdy budeš mať po­krm ty, tvoj sluha, tvoja slúžka, tvoj po­moc­ný robot­ník i cudzinec, ktorý býva u teba.

späť na 3. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

5 Toho, čo samo naras­tie tvoj­ho žniva, nebudeš žať ani nebudeš oberať hroz­na svojej ne­orezanej vinice. Rok od­počin­ku bude mať zem.

Evanjelický

5 Nezožni, čo ti samo vy­rást­lo po žat­ve; hroz­no svojej ne­ob­robenej vinice ne­oberaj; nech má krajina rok sláv­nost­ného od­počin­ku.

Ekumenický

5 Nezožni, čo ti samo vy­rást­lo po žat­ve, ne­oberaj strap­ce svojej vinice, ktorú si ne­orezal, pôda bude rok od­počívať.

Bible21

5 To, co se ti samo uro­di­lo, nežni a na své netknuté vi­nici ne­pořá­dej vi­no­braní: ať má země rok odpočinku.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček