Ekumenický3. Mojžišova25,41

3. Mojžišova 25:41

Leviticus

Po­tom odíde od teba aj s deťmi a vráti sa k svojmu rodu, do vlast­níc­tva svojich ot­cov.


Verš v kontexte

40 Nech žije pri tebe ako náden­ník a pri­sťahovalec. Nech slúži u teba do jubilej­ného roka. 41 Po­tom odíde od teba aj s deťmi a vráti sa k svojmu rodu, do vlast­níc­tva svojich ot­cov. 42 Veď oni sú moji služob­níci, ktorých som vy­viedol z Egypta, ne­možno ich predávať ako ot­rokov.

späť na 3. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

41 A vy­j­de od teba on i jeho synovia s ním a na­vráti sa ku svojej čeľadi a k državiu svojich ot­cov sa na­vráti.

Evanjelický

41 Po­tom nech odíde od teba aj so svojimi syn­mi a nech sa vráti ku svojej čeľadi a k vlast­níc­tvu svojich ot­cov,

Ekumenický

41 Po­tom odíde od teba aj s deťmi a vráti sa k svojmu rodu, do vlast­níc­tva svojich ot­cov.

Bible21

41 Teh­dy od tebe ode­jde – on a s ním i jeho dě­ti – a vrátí se ke své ro­dině, vrátí se k vlastnictví svých ot­ců.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček