Ekumenický3. Mojžišova25,37

3. Mojžišova 25:37

Leviticus

Ne­požičiavaj mu peniaze na úrok, ani po­krm mu nedávaj na úžeru.


Verš v kontexte

36 Neber od neho úrok ani úžeru. Boj sa svoj­ho Boha, aby tvoj brat mohol žiť pri tebe. 37 Ne­požičiavaj mu peniaze na úrok, ani po­krm mu nedávaj na úžeru. 38 Ja som Hos­podin, váš Boh, ja som vás vy­viedol z Egypta, aby som vám dal Kanaán a bol vaším Bohom.

späť na 3. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

37 Nedáš mu svojich peňazí na úžeru ani mu pre zisk nedáš svoj­ho po­kr­mu.

Evanjelický

37 Svoje peniaze mu nedávaj na úroky, ani svoj po­krm za prí­platok.

Ekumenický

37 Ne­požičiavaj mu peniaze na úrok, ani po­krm mu nedávaj na úžeru.

Bible21

37 Ne­ch­těj úrok na peníze ani při­rážku na jídlo, jež mu po­s­kytneš.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček