Ekumenický3. Mojžišova25,35

3. Mojžišova 25:35

Leviticus

Ak tvoj brat schudob­nie a bude upadať, po­môž mu ako cudzin­covi a pri­sťahoval­covi, aby mohol žiť pri tebe.


Verš v kontexte

34 Pasien­ky okolo ich miest sa ne­smú predávať, lebo sú ich trvalým vlast­níc­tvom. 35 Ak tvoj brat schudob­nie a bude upadať, po­môž mu ako cudzin­covi a pri­sťahoval­covi, aby mohol žiť pri tebe. 36 Neber od neho úrok ani úžeru. Boj sa svoj­ho Boha, aby tvoj brat mohol žiť pri tebe.

späť na 3. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

35 Keby schudob­nel tvoj brat, a jeho ruka by kles­la u teba, podop­rieš ho, i keby bol pohostín alebo dočas­ný usadlík, a bude žiť u teba;

Evanjelický

35 Ak tvoj brat schudob­nie a ne­vládze sa ud­ržať pri tebe, ty mu vy­pomôž; nech žije pri tebe ako cudzinec a usad­lík.

Ekumenický

35 Ak tvoj brat schudob­nie a bude upadať, po­môž mu ako cudzin­covi a pri­sťahoval­covi, aby mohol žiť pri tebe.

Bible21

35 Zchudne-li po­blíž tebe je­den z tvých bratří, takže ne­bu­de moci ob­stát, ujmi se jej jako hos­ta a přis­těhoval­ce, aby mohl žít u te­be.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček