Ekumenický3. Mojžišova25,32

3. Mojžišova 25:32

Leviticus

Lévi­ov­ci v léviovských mes­tách budú mať trvalé právo si kúpiť späť domy, ktoré im pat­ria.


Verš v kontexte

31 Domy v neohradených dedinách treba po­sudzovať ako pole v krajine. O nich platí právo výkupu a v jubilejnom roku sa ich musí majiteľ vzdať. 32 Lévi­ov­ci v léviovských mes­tách budú mať trvalé právo si kúpiť späť domy, ktoré im pat­ria. 33 Ak nie­kto z Léviovcov ne­použije právo kúpiť si späť predaný dom, ktorý má vo svojom mes­te, v jubilejnom roku sa mu vráti do vlast­níc­tva, lebo domy v léviovských mes­tách sú ich vlast­níc­tvom medzi Iz­raelit­mi.

späť na 3. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

32 Ale čo do miest Levitov, domov v mestách ich državia, Levitovia budú mať večne možnosť výkupu.

Evanjelický

32 Čo sa týka miest levítov a domov v mes­tách, ktoré oni vlast­nia, levíti budú mať kedykoľvek právo na výkup.

Ekumenický

32 Lévi­ov­ci v léviovských mes­tách budú mať trvalé právo si kúpiť späť domy, ktoré im pat­ria.

Bible21

32 V levi­tských měs­tech ovšem bude právo levi­tů na vy­kou­pení je­jich městských do­mů trvalé.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček