Ekumenický3. Mojžišova25,27

3. Mojžišova 25:27

Leviticus

spočíta roky od predaja a zvyšok vy­platí tomu, komu predal, a vráti sa k svojmu vlast­níc­tvu.


Verš v kontexte

26 Keby nie­kto takého výkup­cu ne­mal, no po­tom sa zmôže tak, že bude mať na výkup­né, 27 spočíta roky od predaja a zvyšok vy­platí tomu, komu predal, a vráti sa k svojmu vlast­níc­tvu. 28 Ak sa však ne­zmôže na to, aby kup­ca vy­platil, po­tom to zo­stane až do jubilej­ného roka v rukách kup­ca. V jubilejnom roku to kupec uvoľní a vráti sa to k pôvodnému majiteľovi.

späť na 3. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

27 spočíta roky svoj­ho predaja a zbývajúce vráti človekovi, ktorému to predal, a na­vráti sa do svoj­ho državia.

Evanjelický

27 nech si spočíta roky od predaja a zvyšok nech na­hradí tomu, komu to od­predal; tak sa znova vráti k svoj­mu vlast­níc­tvu.

Ekumenický

27 spočíta roky od predaja a zvyšok vy­platí tomu, komu predal, a vráti sa k svojmu vlast­níc­tvu.

Bible21

27 ať spočítá lé­ta od pro­de­je svého po­zemku a zby­tek na­hradí to­mu, komu jej pro­dal. Tak se vrátí ke své­mu vlastnictví.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček