Ekumenický3. Mojžišova25,26

3. Mojžišova 25:26

Leviticus

Keby nie­kto takého výkup­cu ne­mal, no po­tom sa zmôže tak, že bude mať na výkup­né,


Verš v kontexte

25 Ak tvoj brat schudob­nie a niečo zo svoj­ho vlast­níc­tva predá, nech príde jeho najb­ližší príbuz­ný ako výkup­ca a od­kúpi to, čo jeho brat predal. 26 Keby nie­kto takého výkup­cu ne­mal, no po­tom sa zmôže tak, že bude mať na výkup­né, 27 spočíta roky od predaja a zvyšok vy­platí tomu, komu predal, a vráti sa k svojmu vlast­níc­tvu.

späť na 3. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

26 A keby nie­kto ne­mal toho, kto by ho vy­kúpil, ale keby časom sahala po to jeho vlast­ná ruka, a zís­kal by toľko, že by sa mohol sám vy­kúpiť,

Evanjelický

26 Ak nie­kto nebude mať výkup­cu a do­chodilo by mu to, totiž za­dovážil by si toľko, koľko činí výkup­né,

Ekumenický

26 Keby nie­kto takého výkup­cu ne­mal, no po­tom sa zmôže tak, že bude mať na výkup­né,

Bible21

26 Nemá-li někdo vy­ku­pi­te­le, ale pozdě­ji se vzmůže a získá, co je po­tře­ba k jeho vy­kou­pení,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček