Ekumenický3. Mojžišova25,25

3. Mojžišova 25:25

Leviticus

Ak tvoj brat schudob­nie a niečo zo svoj­ho vlast­níc­tva predá, nech príde jeho najb­ližší príbuz­ný ako výkup­ca a od­kúpi to, čo jeho brat predal.


Verš v kontexte

24 V celej krajine, ktorá bude vaším vlast­níc­tvom, za­ručte teda spät­né od­kúpenie zeme. 25 Ak tvoj brat schudob­nie a niečo zo svoj­ho vlast­níc­tva predá, nech príde jeho najb­ližší príbuz­ný ako výkup­ca a od­kúpi to, čo jeho brat predal. 26 Keby nie­kto takého výkup­cu ne­mal, no po­tom sa zmôže tak, že bude mať na výkup­né,

späť na 3. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

25 Keby schudob­nej tvoj brat a predal by niečo zo svoj­ho državia, a prišiel by jeho výkup­ník, blíz­ky jemu, nuž vy­kúpi predané svoj­ho brata.

Evanjelický

25 Ak tvoj brat schudob­nie a predá zo svoj­ho vlast­níc­tva, nech pred­stúpi jeho výkup­ca, jeho najb­ližší príbuz­ný a nech vy­kúpi, čo jeho brat predal.

Ekumenický

25 Ak tvoj brat schudob­nie a niečo zo svoj­ho vlast­níc­tva predá, nech príde jeho najb­ližší príbuz­ný ako výkup­ca a od­kúpi to, čo jeho brat predal.

Bible21

25 Zchu­dl-li je­den z tvých bratří tak, že mu­sel pro­dat část svého vlastnictví, ať při­jde jeho nej­bližší příbuzný a vy­koupí pro­daný po­ze­mek svého bra­t­ra.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček