Ekumenický3. Mojžišova25,10

3. Mojžišova 25:10

Leviticus

Tak po­svätíte päťdesiaty rok a vy­hlásite v krajine slobodu pre všet­kých jej obyvateľov. Bude to pre vás jubilej­ný rok, keď sa každý vráti k vlastníctvu a každý sa vráti k svojmu rodu.


Verš v kontexte

9 Po­tom desiaty deň sied­meho mesiaca daj trúbiť na zvučnom rohu; v Deň zmierenia daj trúbiť na rohu v celej krajine. 10 Tak po­svätíte päťdesiaty rok a vy­hlásite v krajine slobodu pre všet­kých jej obyvateľov. Bude to pre vás jubilej­ný rok, keď sa každý vráti k vlastníctvu a každý sa vráti k svojmu rodu. 11 Päťdesiaty rok bude pre vás jubilej­ným rokom. Nebudete siať ani zožínať to, čo samo naras­tie po žat­ve, ani ne­oberaj­te plody z neobrobenej vinice.

späť na 3. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

10 A po­svätíte rok päťdesiatich rokov a vy­hlásite slobodu v zemi všet­kým jej obyvateľom. Bude vám to rokom plesania, a na­vrátite sa každý ku svoj­mu državiu, ku svoj­mu vlastníctvu, aj sa každý na­vrátite ku svojej čeľadi.

Evanjelický

10 tak po­sväťte päťdesiaty rok a vy­hlás­te v krajine oslobodenie pre všet­kých obyvateľov. Nech vám je to jubilej­ným rokom, keď každý z vás má sa vrátiť k svoj­mu vlast­níc­tvu a každý má sa vrátiť ku svojej čeľadi.

Ekumenický

10 Tak po­svätíte päťdesiaty rok a vy­hlásite v krajine slobodu pre všet­kých jej obyvateľov. Bude to pre vás jubilej­ný rok, keď sa každý vráti k vlastníctvu a každý sa vráti k svojmu rodu.

Bible21

10 Pa­desátý rok pak po­svěť­te a vy­hlas­te v zemi svo­bo­du všem jejím obyva­te­lům. To bude vaše léto mi­losti: vrátí­te se každý ke své­mu vlastnictví, každý se vrátí­te ke své ro­dině.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček