Ekumenický3. Mojžišova24,21

3. Mojžišova 24:21

Leviticus

Kto za­bije domáce zviera, musí ho na­hradiť. Kto za­bije človeka, musí zo­mrieť.


Verš v kontexte

20 zlomenina za zlomeninu, oko za oko, zub za zub; akú ranu spôsobil, takú nech spôsobia aj jemu. 21 Kto za­bije domáce zviera, musí ho na­hradiť. Kto za­bije človeka, musí zo­mrieť. 22 Rov­naké právo budete mať pre cudzin­ca ako pre domorod­ca. Ja som Hos­podin, váš Boh.

späť na 3. Mojžišova, 24

Príbuzné preklady Roháček

21 A ten, kto by za­bil nejaké hovädo, na­hradí ho; ale ten, kto by za­bil človeka, zo­mrie bez milos­ti.

Evanjelický

21 Kto za­bije zviera, musí ho na­hradiť; kto za­bije človeka, musí byť vy­daný na sm­rť.

Ekumenický

21 Kto za­bije domáce zviera, musí ho na­hradiť. Kto za­bije človeka, musí zo­mrieť.

Bible21

21 Kdo ubi­je do­bytče, na­hradí je, ale kdo ubi­je člověka, zemře.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček