Ekumenický3. Mojžišova24,20

3. Mojžišova 24:20

Leviticus

zlomenina za zlomeninu, oko za oko, zub za zub; akú ranu spôsobil, takú nech spôsobia aj jemu.


Verš v kontexte

19 Ak nie­kto poraní svoj­ho súk­meňov­ca, nech mu urobia tak, ako urobil on: 20 zlomenina za zlomeninu, oko za oko, zub za zub; akú ranu spôsobil, takú nech spôsobia aj jemu. 21 Kto za­bije domáce zviera, musí ho na­hradiť. Kto za­bije človeka, musí zo­mrieť.

späť na 3. Mojžišova, 24

Príbuzné preklady Roháček

20 zlomeninu za zlomeninu, oko za oko, zub za zub; tak, ako dal vadu na človeka, tak sa dá na neho.

Evanjelický

20 zlomeninu za zlomeninu, oko za oko, zub za zub; aký úraz spôsobil on človeku, tak nech urobia jemu.

Ekumenický

20 zlomenina za zlomeninu, oko za oko, zub za zub; akú ranu spôsobil, takú nech spôsobia aj jemu.

Bible21

20 zlo­meni­nu za zlo­meni­nu, oko za oko, zub za zub. Jaké zmrzačení způso­bil, ta­kové mu bude způso­beno.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček