Ekumenický3. Mojžišova2,13

3. Mojžišova 2:13

Leviticus

Ku každej po­kr­movej obete pri­daj soľ. Soľ zmluvy s tvojím Bohom ne­smie chýbať pri nijakej z tvojich po­kr­mových obiet. S každým obet­ným darom prines soľ!


Verš v kontexte

12 Môžete ich priniesť Hos­podinovi ako obet­ný dar z prvotín, ale na ol­tár ako príjem­ná vôňa sa do­stať ne­smú. 13 Ku každej po­kr­movej obete pri­daj soľ. Soľ zmluvy s tvojím Bohom ne­smie chýbať pri nijakej z tvojich po­kr­mových obiet. S každým obet­ným darom prines soľ! 14 Keď chceš priniesť po­kr­movú obetu Hos­podinovi z prvých plodín, prines ro­zdr­vené a na ohni upražené zrno z dozretých klasov ako po­kr­movú obetu zo svojich pr­votín.

späť na 3. Mojžišova, 2

Príbuzné preklady Roháček

13 A každý obet­ný dar svojej obil­nej obeti osolíš soľou, ani ne­učiníš toho, aby voľakedy chýbala soľ sm­luvy tvoj­ho Boha s tvojej obil­nej obeti. Pri každom svojom obet­nom dare budeš obetovať i soľ.

Evanjelický

13 Každý obet­ný dar svojej po­kr­movej obete po­soľ! Ni­kdy ne­pres­taň dávať soľ zmluvy svoj­ho Boha na svoju po­kr­movú obeť. S každým obet­ným darom prines soľ.

Ekumenický

13 Ku každej po­kr­movej obete pri­daj soľ. Soľ zmluvy s tvojím Bohom ne­smie chýbať pri nijakej z tvojich po­kr­mových obiet. S každým obet­ným darom prines soľ!

Bible21

13 Každý dar moučné obě­ti ochuť so­lí; ne­do­pu­sť, aby při tvé moučné obě­ti chybě­la sůl smlou­vy tvého Bo­ha. S každým svým da­rem při­nes sůl.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček