Ekumenický3. Mojžišova2

3. Mojžišova

Leviticus

Obrad pokrmovej obety1 Keď nie­kto chce priniesť Hos­podinovi ako obet­ný dar po­kr­movú obetu, nech obetuje jem­nú múku, ktorú poleje olejom a pri­dá k nej kadid­lo. 2 Donesie ju Áronovým synom, kňazom. Kňaz vez­me pl­nú hr­sť múky poliatej olejom i všet­ko kadid­lo a ako pri­pomien­ku ju na ol­tári spáli ako ohňovú obetu príjem­nej vône Hos­podinovi. 3 Zvyšok po­kr­movej obety zo­stane Áronovi a jeho synom ako najs­vätejšia časť z Hospodinových ohňových obiet. 4 Keď chceš priniesť na obet­ný dar po­kr­movú obetu z toho, čo sa upiek­lo v peci, nech sú to nek­vasené, olejom za­miesené koláče z jemnej múky a olejom po­treté nek­vasené po­súchy. 5 Keď bude tvoj obet­ný dar na po­kr­movú obetu z toho, čo bolo upečené na plat­ni, nech je z jemnej múky za­miesenej s olejom, bez kvasu. 6 Polámeš to na kús­ky a poleješ olejom. To je po­kr­mová obeta. 7 Keď bude tvoj dar na po­kr­movú obetu pri­pravený na pan­vici, nech sa pri­praví z jemnej múky s olejom. 8 Tak­to pri­pravenú po­kr­movú obetu prinesieš Hos­podinovi a odo­vzdáš kňazovi, aby ju od­niesol na ol­tár. 9 Kňaz vez­me z pokrmovej obety časť na pri­pomien­ku a spáli ju na ol­tári ako ohňovú obetu príjem­nej vône Hos­podinovi. 10 Zvyšok po­kr­movej obety zo­stane Áronovi a jeho synom. To je najs­vätejšia časť z Hospodinových ohňových obiet. 11 Nijaká po­kr­mová obeta, ktorú prinesiete Hos­podinovi, ne­smie sa za­miesiť kvasom; nijaký kvas ani med ne­smiete spaľovať ako ohňovú obetu Hos­podinovi. 12 Môžete ich priniesť Hos­podinovi ako obet­ný dar z prvotín, ale na ol­tár ako príjem­ná vôňa sa do­stať ne­smú. 13 Ku každej po­kr­movej obete pri­daj soľ. Soľ zmluvy s tvojím Bohom ne­smie chýbať pri nijakej z tvojich po­kr­mových obiet. S každým obet­ným darom prines soľ! 14 Keď chceš priniesť po­kr­movú obetu Hos­podinovi z prvých plodín, prines ro­zdr­vené a na ohni upražené zrno z dozretých klasov ako po­kr­movú obetu zo svojich pr­votín. 15 Obetu polej olejom a pri­daj k nej kadid­lo. To je po­kr­mová obeta. 16 Kňaz spáli časť ro­zdr­veného zrna s olejom a so všet­kým kadid­lom na pri­pomien­ku ako ohňovú obetu Hos­podinovi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček