Ekumenický3. Mojžišova18,23

3. Mojžišova 18:23

Leviticus

Ne­smieš ob­covať s nijakým zvieraťom; tým by si sa poškvr­nil. Ani žena sa ne­smie po­staviť pred zviera, aby sa s ním párila. To je haneb­nosť.


Verš v kontexte

22 Ne­smieš ob­covať s mužom, ako sa ob­cuje so ženou. To je ohav­nosť. 23 Ne­smieš ob­covať s nijakým zvieraťom; tým by si sa poškvr­nil. Ani žena sa ne­smie po­staviť pred zviera, aby sa s ním párila. To je haneb­nosť. 24 Ničím z toho sa ne­poškv­rňuj­te; tým všet­kým sa poškv­rňovali národy, ktoré vy­háňam spred vás.

späť na 3. Mojžišova, 18

Príbuzné preklady Roháček

23 Ani nebudeš ob­covať v súloži s ni­ktorým hovädom, aby si sa ním zanečis­til, ako ani žena sa ne­po­staví na súlož pred hovädo; to je ohav­ná pre­mrštenosť.

Evanjelický

23 Ani s nejakým zvieraťom ne­smieš ob­covať, aby si sa ním ne­poškvr­nil, ani žena sa ne­smie po­staviť pred zviera s úmys­lom ob­covať s ním; bola by to nehaneb­nosť.

Ekumenický

23 Ne­smieš ob­covať s nijakým zvieraťom; tým by si sa poškvr­nil. Ani žena sa ne­smie po­staviť pred zviera, aby sa s ním párila. To je haneb­nosť.

Bible21

23 Ne­smíš ob­covat se žádným zvířetem, a tak se jím po­sk­vrňovat. Ani že­na se ne­pod­dá zvířeti, aby se s ní páři­lo. Je to zvrácenost!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček