Ekumenický3. Mojžišova18,22

3. Mojžišova 18:22

Leviticus

Ne­smieš ob­covať s mužom, ako sa ob­cuje so ženou. To je ohav­nosť.


Verš v kontexte

21 Ni­koho zo svoj­ho po­tom­stva nedovoľ obetovať Molochovi; ne­smieš znes­vätiť meno svoj­ho Boha. Ja som Hos­podin. 22 Ne­smieš ob­covať s mužom, ako sa ob­cuje so ženou. To je ohav­nosť. 23 Ne­smieš ob­covať s nijakým zvieraťom; tým by si sa poškvr­nil. Ani žena sa ne­smie po­staviť pred zviera, aby sa s ním párila. To je haneb­nosť.

späť na 3. Mojžišova, 18

Príbuzné preklady Roháček

22 Nebudeš ležať s mužs­kým po­hlavím, ako sa líha so ženou; to je ohav­nosť.

Evanjelický

22 S mužom ne­smieš ob­covať, ako sa ob­cuje so ženou; bola by to ohav­nosť.

Ekumenický

22 Ne­smieš ob­covať s mužom, ako sa ob­cuje so ženou. To je ohav­nosť.

Bible21

22 Ne­smíš ob­covat s mužem jako se ženou, je to ohavnost!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček