Ekumenický3. Mojžišova17,14

3. Mojžišova 17:14

Leviticus

Veď život každého tvora je v jeho kr­vi, ona ho oživuje. Pre­to som Iz­raelitom po­vedal: Ne­smiete jesť krv nijakého tvora, lebo život každého tvora je v jeho kr­vi. Každý, kto by ju jedol, bude od­stránený.


Verš v kontexte

13 Ktokoľvek z Izraelitov a z cudzincov, ktorí bývajú medzi vami, uloví zviera alebo vtáka, čo sa smie jesť, nechá mu vy­tiecť krv a za­kryje ju zemou. 14 Veď život každého tvora je v jeho kr­vi, ona ho oživuje. Pre­to som Iz­raelitom po­vedal: Ne­smiete jesť krv nijakého tvora, lebo život každého tvora je v jeho kr­vi. Každý, kto by ju jedol, bude od­stránený. 15 Ktokoľvek by jedol zdoch­linu alebo roz­tr­hané zviera, či domorodec, alebo cudzinec, vy­perie si šaty, umyje sa vodou a bude nečis­tý až do večera. Po­tom bude čis­tý.

späť na 3. Mojžišova, 17

Príbuzné preklady Roháček

14 Lebo dušou jakéhokoľvek tela je jeho krv v jeho duši. Pre­to som po­vedal synom Iz­raelovým: Nebudete jesť krvi ni­ktorého tela, lebo dušou ktoréhokoľvek tela je jeho krv: ktokoľvek by ju jedol, bude vy­ťatý.

Evanjelický

14 Lebo životom každého tela je jeho krv. Pre­to som riekol Iz­rael­com: Krv z nijakého tela nejedz­te, lebo životom každého tela je jeho krv. Nech je od­stránený každý, kto by ju jedol.

Ekumenický

14 Veď život každého tvora je v jeho kr­vi, ona ho oživuje. Pre­to som Iz­raelitom po­vedal: Ne­smiete jesť krv nijakého tvora, lebo život každého tvora je v jeho kr­vi. Každý, kto by ju jedol, bude od­stránený.

Bible21

14 Vž­dyť živo­tem každého tvo­ra je krev, právě ta je jeho živo­tem! Pro­to jsem synům Iz­rae­le ře­kl: Ne­smí­te jíst krev žádného tvo­ra, ne­boť živo­tem každého tvo­ra je jeho krev. Každý, kdo by ji jedl, bude vy­ob­cován.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček