Ekumenický3. Mojžišova12,8

3. Mojžišova 12:8

Leviticus

Ak ne­má ani na barán­ka, po­tom nech vez­me dve hrd­ličky alebo dva holúb­ky, jed­ného na spaľovanú obetu a jed­ného na obetu za hriech. Kňaz za ňu vy­koná ob­rad zmierenia a bude čis­tá.


Verš v kontexte

6 Keď uplynú dni jej očisťovania po synovi alebo dcére, pri­vedie kňazovi k vchodu do stanu stretávania jed­noročného barán­ka na spaľovanú obetu a holúb­ka alebo hrd­ličku na obetu za hriech. 7 Kňaz to prinesie ako obetu pred Hos­podina a vy­koná za ňu ob­rad zmierenia. Tak bude očis­tená od svoj­ho kr­vácania. To je zákon o rodičke po narodení chlap­ca alebo dievčaťa. 8 Ak ne­má ani na barán­ka, po­tom nech vez­me dve hrd­ličky alebo dva holúb­ky, jed­ného na spaľovanú obetu a jed­ného na obetu za hriech. Kňaz za ňu vy­koná ob­rad zmierenia a bude čis­tá.

späť na 3. Mojžišova, 12

Príbuzné preklady Roháček

8 A keby ne­mala toľko, aby moh­la obetovať dobytča, vtedy vez­me dve hrd­ličky alebo dvoje holúbät, sam­cov, jed­no na zápal­nú obeť a druhé na obeť za hriech, a kňaz po­kryje na nej hriech, a bude čis­tá.

Evanjelický

8 Ak jej nedochodí na jahňa, nech vez­me dve hrd­ličky alebo dve holúbätá, jed­no na spaľovanú obeť, druhé na obeť za hriech. Keď kňaz vy­koná za ňu ob­rad zmierenia, bude čis­tá.

Ekumenický

8 Ak ne­má ani na barán­ka, po­tom nech vez­me dve hrd­ličky alebo dva holúb­ky, jed­ného na spaľovanú obetu a jed­ného na obetu za hriech. Kňaz za ňu vy­koná ob­rad zmierenia a bude čis­tá.

Bible21

8 Nemůže-li si dovo­lit jeh­ně, vez­me dvě hrd­ličky nebo dvě ho­lou­ba­ta, jedno k zápalné obě­ti a druhé k obě­ti za hřích. Kněz za ni vy­koná obřad smíření, a tak bude očištěna.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček