Ekumenický3. Mojžišova12,6

3. Mojžišova 12:6

Leviticus

Keď uplynú dni jej očisťovania po synovi alebo dcére, pri­vedie kňazovi k vchodu do stanu stretávania jed­noročného barán­ka na spaľovanú obetu a holúb­ka alebo hrd­ličku na obetu za hriech.


Verš v kontexte

5 Ak porodí dievča, bude nečis­tá dva týžd­ne ako pri svojej mesačnej nečis­tote a ostane doma ešte šesťdesiat dní v očisťovaní od kr­vácania. 6 Keď uplynú dni jej očisťovania po synovi alebo dcére, pri­vedie kňazovi k vchodu do stanu stretávania jed­noročného barán­ka na spaľovanú obetu a holúb­ka alebo hrd­ličku na obetu za hriech. 7 Kňaz to prinesie ako obetu pred Hos­podina a vy­koná za ňu ob­rad zmierenia. Tak bude očis­tená od svoj­ho kr­vácania. To je zákon o rodičke po narodení chlap­ca alebo dievčaťa.

späť na 3. Mojžišova, 12

Príbuzné preklady Roháček

6 A keď sa vy­pl­nia dni jej očisťovania, už či za syna a či za dcéru, prinesie ročného barán­ka na zápal­nú obeť a holúbä alebo hrd­ličku, sam­ca, na obeť za hriech ku dveriam stánu shromaždenia, ku kňazovi,

Evanjelický

6 Keď uplynú dni jej očisťovania, či už pre syna alebo dcéru, prinesie kňazovi do vchodu svätos­tán­ku jed­noročné jahňa na spaľovanú obeť a holúbä alebo hrd­ličku na obeť za hriech.

Ekumenický

6 Keď uplynú dni jej očisťovania po synovi alebo dcére, pri­vedie kňazovi k vchodu do stanu stretávania jed­noročného barán­ka na spaľovanú obetu a holúb­ka alebo hrd­ličku na obetu za hriech.

Bible21

6 Když uplyne doba jejího očišťování po na­ro­zení syna nebo dce­ry, přive­de knězi ke vcho­du do Stanu setkávání ročního beránka k zápalné obě­ti a ho­lou­bě nebo hrd­ličku k obě­ti za hřích.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček