Ekumenický3. Mojžišova12,5

3. Mojžišova 12:5

Leviticus

Ak porodí dievča, bude nečis­tá dva týžd­ne ako pri svojej mesačnej nečis­tote a ostane doma ešte šesťdesiat dní v očisťovaní od kr­vácania.


Verš v kontexte

4 Mat­ka po­tom zo­stane doma ešte trid­saťt­ri dní, aby sa očis­tila od kr­vácania. Nedot­kne sa ničoho svätého a ne­voj­de do svätyne, kým sa ne­skončia dni jej očisťovania. 5 Ak porodí dievča, bude nečis­tá dva týžd­ne ako pri svojej mesačnej nečis­tote a ostane doma ešte šesťdesiat dní v očisťovaní od kr­vácania. 6 Keď uplynú dni jej očisťovania po synovi alebo dcére, pri­vedie kňazovi k vchodu do stanu stretávania jed­noročného barán­ka na spaľovanú obetu a holúb­ka alebo hrd­ličku na obetu za hriech.

späť na 3. Mojžišova, 12

Príbuzné preklady Roháček

5 A keď porodí dievča, bude nečis­tá dva týžd­ne, jako vo svojom mesačnom oddelení, a zo­stane šesťdesiatšesť dní doma v krvi svoj­ho očisťovania sa.

Evanjelický

5 Ak porodí dievča, dva týžd­ne bude nečis­tá ako pri mesačnej chorobe a šesťdesiatšesť dní zo­stane doma kvôli svoj­mu očis­teniu od kr­vi.

Ekumenický

5 Ak porodí dievča, bude nečis­tá dva týžd­ne ako pri svojej mesačnej nečis­tote a ostane doma ešte šesťdesiat dní v očisťovaní od kr­vácania.

Bible21

5 Po­rodí-li dívku, bude po dva týd­ny nečis­tá jako při svém krvácení a její očišťování od krve po­trvá ještě še­desát šest dní.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček