Ekumenický3. Mojžišova1,9

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

3. Mojžišova 1:9

Leviticus

Vnútor­nos­ti a nohy kňaz umyje vo vode a všet­ko spáli na ol­tári ako spaľovanú obetu, ohňovú obetu príjem­nej vône Hos­podinovi.


Verš v kontexte

8 Po­tom Áronovi synovia, kňazi, po­u­kladajú roz­sekané kusy, hlavu a tuk na drevo, ktoré horí na ol­tári. 9 Vnútor­nos­ti a nohy kňaz umyje vo vode a všet­ko spáli na ol­tári ako spaľovanú obetu, ohňovú obetu príjem­nej vône Hos­podinovi. 10 Ak jeho obet­ný dar pre spaľovanú obetu bude zo stáda, z oviec alebo z kôz, pri­vedie bez­chyb­ného sam­ca.

späť na 3. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 A jeho vnútor­nos­ti a jeho nohy umyje vodou, a kňaz kadiac bude páliť to všet­ko na ol­tári. To je zápalná obeť, ohňová obeť upokojujúcej vône Hos­podinovi.

Evanjelický

9 Vnútor­nos­ti a nohy však nech umyje vodou a kňaz to všet­ko spáli na ol­tári ako spaľovanú obeť, ohňovú obeť príjem­nej vône Hos­podinovi.

Ekumenický

9 Vnútor­nos­ti a nohy kňaz umyje vo vode a všet­ko spáli na ol­tári ako spaľovanú obetu, ohňovú obetu príjem­nej vône Hos­podinovi.

Bible21

9 Vni­třnosti a nohy se však mu­sí omýt vodou. Kněz to vše ne­chá dý­mat na ol­táři jako zápalnou oběť, jako oh­nivou oběť příjemně vonící Hos­po­di­nu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček