Ekumenický3. Mojžišova1,8

3. Mojžišova 1:8

Leviticus

Po­tom Áronovi synovia, kňazi, po­u­kladajú roz­sekané kusy, hlavu a tuk na drevo, ktoré horí na ol­tári.


Verš v kontexte

7 Synovia kňaza Árona roz­ložia na ol­tári oheň a naň naložia drevo. 8 Po­tom Áronovi synovia, kňazi, po­u­kladajú roz­sekané kusy, hlavu a tuk na drevo, ktoré horí na ol­tári. 9 Vnútor­nos­ti a nohy kňaz umyje vo vode a všet­ko spáli na ol­tári ako spaľovanú obetu, ohňovú obetu príjem­nej vône Hos­podinovi.

späť na 3. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 Po­tom usporiadajú synovia Áronovi, kňazi, tie kusy, hlavu a loj, na drevo, ktoré bude na oh­ni, ktorý bude na ol­tári.

Evanjelický

8 Po­tom kňazi, synovia Áronovi, poroz­kladajú kusy, hlavu a tuk na drevo, ktoré je na ol­tár­nom oh­ni.

Ekumenický

8 Po­tom Áronovi synovia, kňazi, po­u­kladajú roz­sekané kusy, hlavu a tuk na drevo, ktoré horí na ol­tári.

Bible21

8 Na ně pak roz­loží ty díly i s hlavou a tu­kem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček