Ekumenický3. Mojžišova1,6

3. Mojžišova 1:6

Leviticus

Kožu zo spaľovanej obety stiah­ne a obetu roz­seká na kusy.


Verš v kontexte

5 Po­tom pred Hos­podinom za­bije dobytča a Áronovi synovia, kňazi, prinesú krv; kr­vou do­okola po­kropia ol­tár, ktorý je pri vchode stanu stretávania. 6 Kožu zo spaľovanej obety stiah­ne a obetu roz­seká na kusy. 7 Synovia kňaza Árona roz­ložia na ol­tári oheň a naň naložia drevo.

späť na 3. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 a stiah­ne zápal­nú obeť z kože a roz­seká ju, totiž obeť, na jej kusy.

Evanjelický

6 Po­tom nech stiah­ne kožu zo spaľovanej obete, roz­seká ju na kusy.

Ekumenický

6 Kožu zo spaľovanej obety stiah­ne a obetu roz­seká na kusy.

Bible21

6 Po­tom ať zápalnou oběť stáh­ne z kůže a roz­seká ji na díly.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček