Ekumenický3. Mojžišova1,5

3. Mojžišova 1:5

Leviticus

Po­tom pred Hos­podinom za­bije dobytča a Áronovi synovia, kňazi, prinesú krv; kr­vou do­okola po­kropia ol­tár, ktorý je pri vchode stanu stretávania.


Verš v kontexte

4 Položí ruku na hlavu spaľovanej obety; tá bude so záľubou prijatá, aby zís­kal zmierenie. 5 Po­tom pred Hos­podinom za­bije dobytča a Áronovi synovia, kňazi, prinesú krv; kr­vou do­okola po­kropia ol­tár, ktorý je pri vchode stanu stretávania. 6 Kožu zo spaľovanej obety stiah­ne a obetu roz­seká na kusy.

späť na 3. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 a za­bije jun­ca, z hoviad, pred Hos­podinom, a synovia Áronovi, kňazi, budú obetovať krv a budú kropiť kr­vou dookola na ol­tár, ktorý je pri dveriach stánu shromaždenia,

Evanjelický

5 Po­tom za­bije dobytča pred Hos­podinom a kňazi, Áronovi synovia, nech obetujú krv; do­okola kr­vou po­kropia ol­tár, ktorý je pri vchode do svätos­tán­ku.

Ekumenický

5 Po­tom pred Hos­podinom za­bije dobytča a Áronovi synovia, kňazi, prinesú krv; kr­vou do­okola po­kropia ol­tár, ktorý je pri vchode stanu stretávania.

Bible21

5 Po­tom to do­bytče za­bi­je před Hos­po­di­nem. Kněží, synové Áro­novi, při­ne­sou jeho krev jako oběť a tou krví pokropí ze všech stran ol­tář, který je u vcho­du do Stanu setkávání.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček