Ekumenický3. Mojžišova1,4

3. Mojžišova 1:4

Leviticus

Položí ruku na hlavu spaľovanej obety; tá bude so záľubou prijatá, aby zís­kal zmierenie.


Verš v kontexte

3 Ak bude jeho obet­ným darom spaľovaná obeta z hovädzieho dobyt­ka, nech pri­vedie bez­chyb­ného sam­ca. Pri­vedie ho k vchodu stanu stretávania, aby zís­kal Hos­podinovu priazeň. 4 Položí ruku na hlavu spaľovanej obety; tá bude so záľubou prijatá, aby zís­kal zmierenie. 5 Po­tom pred Hos­podinom za­bije dobytča a Áronovi synovia, kňazi, prinesú krv; kr­vou do­okola po­kropia ol­tár, ktorý je pri vchode stanu stretávania.

späť na 3. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 A vzloží svoju ruku na hlavu svojej zápal­nej obeti, a bude mu príjem­ná po­kryť na ňom hriech,

Evanjelický

4 Položí ruku na hlavu spaľovanej obete, a tá bude lás­kavo prijatá na zís­kanie zmierenia pre neho.

Ekumenický

4 Položí ruku na hlavu spaľovanej obety; tá bude so záľubou prijatá, aby zís­kal zmierenie.

Bible21

4 Vloží ruku na hlavu zápalné obě­ti a ta bude při­ja­ta jako jeho smírčí výkupné.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček