Ekumenický3. Mojžišova1,3

3. Mojžišova 1:3

Leviticus

Ak bude jeho obet­ným darom spaľovaná obeta z hovädzieho dobyt­ka, nech pri­vedie bez­chyb­ného sam­ca. Pri­vedie ho k vchodu stanu stretávania, aby zís­kal Hos­podinovu priazeň.


Verš v kontexte

2 Pre­hovor k Izraelitom po­vedz im: Keď nie­kto z vás chce priniesť Hos­podinovi obet­ný dar, prinesiete svoj obet­ný dar zo zvierat, z hovädzieho dobyt­ka alebo z drobného stáda. 3 Ak bude jeho obet­ným darom spaľovaná obeta z hovädzieho dobyt­ka, nech pri­vedie bez­chyb­ného sam­ca. Pri­vedie ho k vchodu stanu stretávania, aby zís­kal Hos­podinovu priazeň. 4 Položí ruku na hlavu spaľovanej obety; tá bude so záľubou prijatá, aby zís­kal zmierenie.

späť na 3. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 Ak bude jeho obet­ný dar zápal­nou obeťou z rožného stat­ku, bude ho obetovať sam­ca bez vady; pri dveriach stánu shromaždenia ho bude obetovať, aby mu bol príjemný pred Hos­podinom.

Evanjelický

3 Ak je jeho obet­ným darom spaľovaná obeť z rožného stat­ku, nech prinesie sam­ca bez chyby; pri­vedie ho ku vchodu svätos­tán­ku, aby zís­kal priazeň pred Hos­podinom.

Ekumenický

3 Ak bude jeho obet­ným darom spaľovaná obeta z hovädzieho dobyt­ka, nech pri­vedie bez­chyb­ného sam­ca. Pri­vedie ho k vchodu stanu stretávania, aby zís­kal Hos­podinovu priazeň.

Bible21

3 Přináší-li da­rem zápalnou oběť ze sko­tu, ať přive­de sam­ce bez va­dy. Přive­de jej ke vcho­du do Stanu setkávání, aby došel za­líbení před Hos­po­di­nem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček