Ekumenický3. Mojžišova1,2

3. Mojžišova 1:2

Leviticus

Pre­hovor k Izraelitom po­vedz im: Keď nie­kto z vás chce priniesť Hos­podinovi obet­ný dar, prinesiete svoj obet­ný dar zo zvierat, z hovädzieho dobyt­ka alebo z drobného stáda.


Verš v kontexte

1 Hos­podin oslovil Mojžiša zo stanu stretávania a po­vedal mu: 2 Pre­hovor k Izraelitom po­vedz im: Keď nie­kto z vás chce priniesť Hos­podinovi obet­ný dar, prinesiete svoj obet­ný dar zo zvierat, z hovädzieho dobyt­ka alebo z drobného stáda. 3 Ak bude jeho obet­ným darom spaľovaná obeta z hovädzieho dobyt­ka, nech pri­vedie bez­chyb­ného sam­ca. Pri­vedie ho k vchodu stanu stretávania, aby zís­kal Hos­podinovu priazeň.

späť na 3. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 Hovor synom Iz­raelovým a po­vieš im: Keď bude nie­kto z vás obetovať Hos­podinovi obet­ný dar z hoviad, z rožného stat­ku alebo z drob­ného dobyt­ka budete obetovať svoj obet­ný dar.

Evanjelický

2 Pre­hovor k Iz­rael­com: Keď nie­kto z vás chce priniesť obet­ný dar Hos­podinovi, prines­te svoj obet­ný dar z domácich zvierat, a to z rožného stat­ku alebo z drob­ného dobyt­ka.

Ekumenický

2 Pre­hovor k Izraelitom po­vedz im: Keď nie­kto z vás chce priniesť Hos­podinovi obet­ný dar, prinesiete svoj obet­ný dar zo zvierat, z hovädzieho dobyt­ka alebo z drobného stáda.

Bible21

2 „Pro­mluv k synům Iz­rae­le tak­to: Když někdo z vás bude Hos­po­di­nu přinášet obětní dar, ať je to dar z do­bytka – ze sko­tu nebo z bravu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček