Ekumenický3. Mojžišova1,17

3. Mojžišova 1:17

Leviticus

Kňaz mu po­tom na­trh­ne kríd­la, ale ne­od­delí ich; spáli ich na dreve, ktoré horí na ol­tári. To bude spaľovaná obeta; ohňová obeta príjem­nej vône Hos­podinovi.


Verš v kontexte

15 Kňaz ho prinesie k oltáru, nech­tom mu na­trh­ne hlavu a spáli na ol­tári. Krv vy­tlačí na stenu ol­tára. 16 Jeho hr­voľ aj s obsahom vy­berie a od­hodí k východnej strane ol­tára, kam sa vy­sýpa popol. 17 Kňaz mu po­tom na­trh­ne kríd­la, ale ne­od­delí ich; spáli ich na dreve, ktoré horí na ol­tári. To bude spaľovaná obeta; ohňová obeta príjem­nej vône Hos­podinovi.

späť na 3. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

17 A na­trh­ne to na jeho krýd­lach, ale neodtrhne. A kňaz to bude páliť, kadiac, na ol­tári, na dreve, ktoré bude na oh­ni. To je zápalná obeť, ohňová obeť upokojujúcej vône Hos­podinovi.

Evanjelický

17 Na­trh­ne ho, chytiac za kríd­la, ale čas­ti ne­od­delí od seba, a tak ho kňaz spáli na ol­tári na dreve, ktoré je na oh­ni; to je spaľovaná obeť, ohňová obeť príjem­nej vône Hos­podinovi.

Ekumenický

17 Kňaz mu po­tom na­trh­ne kríd­la, ale ne­od­delí ich; spáli ich na dreve, ktoré horí na ol­tári. To bude spaľovaná obeta; ohňová obeta príjem­nej vône Hos­podinovi.

Bible21

17 Na­trh­ne ptáka u kří­del, ale ne­roz­trh­ne jej. Po­tom jej kněz ne­chá dý­mat na ol­táři, na dříví, které je na ohni. To je zápalná oběť, oh­nivá oběť příjemně vonící Hospodinu.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček