Ekumenický3. Mojžišova1,16

3. Mojžišova 1:16

Leviticus

Jeho hr­voľ aj s obsahom vy­berie a od­hodí k východnej strane ol­tára, kam sa vy­sýpa popol.


Verš v kontexte

15 Kňaz ho prinesie k oltáru, nech­tom mu na­trh­ne hlavu a spáli na ol­tári. Krv vy­tlačí na stenu ol­tára. 16 Jeho hr­voľ aj s obsahom vy­berie a od­hodí k východnej strane ol­tára, kam sa vy­sýpa popol. 17 Kňaz mu po­tom na­trh­ne kríd­la, ale ne­od­delí ich; spáli ich na dreve, ktoré horí na ol­tári. To bude spaľovaná obeta; ohňová obeta príjem­nej vône Hos­podinovi.

späť na 3. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 Po­tom od­stráni jeho vole s ich nečis­totou a hodí to na zem vedľa ol­tára na východ, na mies­to, k­de je popol.

Evanjelický

16 Jeho hr­voľ od­stráni aj s ob­sahom a hodí ho vedľa ol­tára na východ­nú stranu na popolis­ko.

Ekumenický

16 Jeho hr­voľ aj s obsahom vy­berie a od­hodí k východnej strane ol­tára, kam sa vy­sýpa popol.

Bible21

16 Ode­jme mu také vole i s ob­sahem a od­hodí je po­blíž ol­táře východním směrem na místo pro po­pel.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček