Ekumenický3. Mojžišova1,14

3. Mojžišova 1:14

Leviticus

Ak chce priniesť Hos­podinovi na spaľovanú obetu dar z vtákov, nech prinesie svoj dar z hrdličiek alebo holúb­kov.


Verš v kontexte

13 Vnútor­nos­ti a nohy umyje vodou a kňaz to všet­ko prinesie na ol­tár ako spaľovanú obetu. To bude ohňová obeta príjem­nej vône Hos­podinovi. 14 Ak chce priniesť Hos­podinovi na spaľovanú obetu dar z vtákov, nech prinesie svoj dar z hrdličiek alebo holúb­kov. 15 Kňaz ho prinesie k oltáru, nech­tom mu na­trh­ne hlavu a spáli na ol­tári. Krv vy­tlačí na stenu ol­tára.

späť na 3. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 Keď bude jeho obet­ný dar Hos­podinovi zápal­nou obeťou z vtákov, vtedy bude obetovať svoj obet­ný dar z hrd­ličiek alebo z holúbät.

Evanjelický

14 Ak je jeho obet­ným darom Hos­podinovi spaľovaná obeť z vtákov, nech obetuje svoj dar z hrd­ličiek alebo holúbät.

Ekumenický

14 Ak chce priniesť Hos­podinovi na spaľovanú obetu dar z vtákov, nech prinesie svoj dar z hrdličiek alebo holúb­kov.

Bible21

14 Přináší-li Hos­po­di­nu da­rem zápalnou oběť z ptactva, ať při­ne­se svůj dar z hrd­liček nebo z ho­lou­bat.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček