Ekumenický3. Mojžišova1,10

3. Mojžišova 1:10

Leviticus

Ak jeho obet­ný dar pre spaľovanú obetu bude zo stáda, z oviec alebo z kôz, pri­vedie bez­chyb­ného sam­ca.


Verš v kontexte

9 Vnútor­nos­ti a nohy kňaz umyje vo vode a všet­ko spáli na ol­tári ako spaľovanú obetu, ohňovú obetu príjem­nej vône Hos­podinovi. 10 Ak jeho obet­ný dar pre spaľovanú obetu bude zo stáda, z oviec alebo z kôz, pri­vedie bez­chyb­ného sam­ca. 11 Za­reže ho pred Hos­podinom na sever­nej strane ol­tára a Áronovi synovia, kňazi, jeho kr­vou do­okola po­kropia ol­tár.

späť na 3. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 Ak bude jeho obet­ný dar z drob­ného dobyt­ka, z oviec alebo z kôz, na zápal­nú obeť, bude ho obetovať sam­ca bez vady.

Evanjelický

10 Ak však bude jeho obet­ný dar po­zos­távať z drob­ného dobyt­ka, z jahňaťa alebo kozľaťa, nech obetuje na spaľovanú obeť sam­ca bez chyby.

Ekumenický

10 Ak jeho obet­ný dar pre spaľovanú obetu bude zo stáda, z oviec alebo z kôz, pri­vedie bez­chyb­ného sam­ca.

Bible21

10 Přináší-li da­rem zápalnou oběť z bravu – z ov­cí nebo koz – ať přive­de sam­ce bez vady

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček