EkumenickýKolosenským4,8

Kolosenským 4:8

ktorého som k vám po­slal, aby ste o nás vedeli a aby po­tešil vaše srd­cia,


Verš v kontexte

7 Všet­ko, čo sa týka mňa, oznámi vám Tychikus, milovaný brat, ver­ný služob­ník a spolu­pracov­ník v Pánovi, 8 ktorého som k vám po­slal, aby ste o nás vedeli a aby po­tešil vaše srd­cia, 9 a to s Onezimom, ver­ným a milovaným bratom, ktorý je jeden z vás. Oni vám po­vedia všet­ko, čo sa tu deje.

späť na Kolosenským, 4

Príbuzné preklady Roháček

8 ktorého som po­slal k vám na to is­té, aby tiež zvedel, ako sa vy máte a čo robíte a aby po­tešil vaše srd­cia,

Evanjelický

8 ktorého som práve pre­to po­slal k vám, aby ste sa do­zvedeli, čo je s na­mi, a aby vám po­tešil srd­cia,

Ekumenický

8 ktorého som k vám po­slal, aby ste o nás vedeli a aby po­tešil vaše srd­cia,

Bible21

8 Po­sílám ho k vám pro­to, abys­te se do­zvědě­li, jak se má­me, a po­těšil vaše srd­ce

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček