EkumenickýKolosenským4,12

Kolosenským 4:12

Po­zdravuje vás Epaf­ras, jeden z vás, služob­ník Kris­ta Ježiša, ktorý ustavične bojuje za vás mod­lit­bami, aby ste sa stali do­konalými a vo všet­kom na­pl­není Božou vôľou.


Verš v kontexte

11 i s Ježišom, ktorý sa volá Jus­tus. Oni sú spomedzi ob­rezaných mojimi jedinými spolu­pracov­ník­mi na Božom kráľov­stve; oni mi boli útechou. 12 Po­zdravuje vás Epaf­ras, jeden z vás, služob­ník Kris­ta Ježiša, ktorý ustavične bojuje za vás mod­lit­bami, aby ste sa stali do­konalými a vo všet­kom na­pl­není Božou vôľou. 13 Lebo môžeme do­svedčiť, že sa veľa na­máha pre vás aj pre tých, čo sú v Laodicei a v Hierapolise.

späť na Kolosenským, 4

Príbuzné preklady Roháček

12 Po­zdravuje vás Epaf­ras, ktorý je z vás, sluha Kris­ta Ježiša, ktorý vždy zápasí za vás na mod­lit­bách, aby ste stáli do­konalí a na­pl­není každou vôľou Božou.

Evanjelický

12 Po­zdravuje vás služob­ník Kris­ta Ježiša Epaf­ras, ktorý je od vás a ustavične zápasí o vás v mod­lit­bách, aby ste stáli ako do­konalí, pl­niac vo všet­kom vôľu Božiu.

Ekumenický

12 Po­zdravuje vás Epaf­ras, jeden z vás, služob­ník Kris­ta Ježiša, ktorý ustavične bojuje za vás mod­lit­bami, aby ste sa stali do­konalými a vo všet­kom na­pl­není Božou vôľou.

Bible21

12 Pozdravuje vás Kri­stův služebník Epafras, váš krajan. Ne­u­stále za vás bo­juje na mod­lit­bách, abys­te se zra­lostí a pevným přesvědčením stá­li ve veškeré Boží vů­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček